Usługi księgowe

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ilość dokumentówRyczałt od przychodów ewidencjonowanych
BEZ VAT
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Z VAT
do 3070 zł100 zł
do 6090 zł120 zł
do 90110 zł150 zł
powyżej 90od 130 złod 170 zł
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość dokumentówPodatkowa księga przychodów i rozchodów
BEZ VAT
Podatkowa księga przychodów
i rozchodów
Z VAT
do 30140 zł190 zł
do 60190 zł240 zł
do 100240 zł300 zł
do 150290 zł350 zł
do 200340 zł400 zł
do 300440 zł520 zł
do 400590 zł690 zł
do 500760 zł880 zł
powyżej 500od 900 złod 1000 zł
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Księgi Podatkowe – pełna księgowość

Ilość dokumentówKsięgi Podatkowe – pełna księgowość
do 20od 300 zł
do 50od 700 zł
do 100od 1 000 zł
do 150 od 1 500 zł
powyżej 150stawka indywidualna
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Usługi kadrowo – płacowe

UsługaCena
Naliczanie płac - umowy cywilnoprawne20 zł
Naliczanie płac - umowy o pracę30 zł
Sporządzanie dokumentów kadrowychod 20 zł za dokument
Pełna obsługa kadrowo – płacowa (w przypadku umów o pracę)40 zł
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Usługi dodatkowe

UsługaCena
Zaświadczenia, itp.od 15 zł
Pisanie wniosków do PUP o stażod 200 zł
Pisanie wniosków do PUP o dofinansowanieod 250 zł
Pisanie wniosków do PUP o dotacjeod 500 zł
Pisanie biznes planuod 1500 zł
Wniosek CEIDG30 zł
Inne dokumenty na prośbę klientastawka indywidualna
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Usługi inne

UsługaCena
Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE oraz innych deklaracji np.VAT-8,VAT-9M; 20 zł
Sporządzenie deklaracji do PFRON od 20 zł
Sporządzenie i wysyłka sprawozdań do GUS lub innych instytucji od 20 zł
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcęod 50 zł
Korekta rozliczenia po zamknięciu roku zawiniona przez zleceniodawcęod 100 zł
Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie5 zł
Doradztwo księgowe50 zł /1h
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Zakres usług

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego – usługi księgowe:

Ryczałt / KPiRPełna księgowość
prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wyliczenie na jego podstawie zaliczki do US;prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
rozliczenie podatku VAT obejmującego prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji, plików JPK;rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji;
prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń;sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat;
sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych przedsiębiorcy;

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego – usługi kadrowo – placowe:

CzynnościNaliczanie płacPełna obsługa kadrowo-płacowa
sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach
(urlopy, choroby itp.)
w ramach abonamentuw ramach abonamentu
wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło),w ramach abonamentuw ramach abonamentu
sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,w ramach abonamentuw ramach abonamentu
wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń,w ramach abonamentuw ramach abonamentu
sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracyod 20,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
założenie teczki osobowej pracownika,30,00 złw ramach abonamentu
sporządzanie dokumentów kadrowychod 15,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych,niedostępnew ramach abonamentu
sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUSod 25,00 zł za dokumentw ramach abonamentu
sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeńw ramach abonamentuw ramach abonamentu
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych20,00 zł za deklaracjęw ramach abonamentu
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców15,00 zł za deklaracjęw ramach abonamentu
(Podane powyżej ceny są cenami netto)

Zasady współpracy

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Państwa o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

Do kiedy?Działanie:
Do 5-tego każdego miesiącanależy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem;
Do 10-tego każdego miesiącainformujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców;
Do 15-tego każdego miesiącainformujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych;
Do 20-tego każdego miesiącadokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i podatku od pracowników;
Do 25-tego każdego miesiącadokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT
Do końca każdego miesiącasporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników;
Skip to content