BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie firmy nie musi być trudne ! Jeżeli szukasz solidnego i godnego zaufania biura rachunkowego to jesteś w dobrym miejscu.

O nas

 

Biuro Rachunkowe ARR S.A. w Koninie powstało w 2014 roku z myślą o najbardziej wymagających klientach. Doświadczenie i wiedza naszych pracowników gwarantuje profesjonalną i fachową obsługę w każdej dziedzinie rachunkowości. Nasze biuro to zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny finansów, a także rachunkowości. Świadczymy usługi dla wielu podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności. Z naszej pomocy mogą skorzystać także osoby fizyczne np. w rozliczaniu zeznań rocznych. Pomagamy w założeniu

 

oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, służymy radą na każdym etapie rozwijania własnego biznesu, ale głownie skupiamy się na świadczeniu kompleksowych usług księgowych. Zajmujemy się wspieraniem małych, średnich oraz dużych firm. Oferujemy Państwu szereg usług księgowych związanych między innymi z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkową książką przychodów i rozchodów, księgami handlowymi, kadrami i płacami i innymi usługami księgowymi. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności 

 

gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych.  Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku. Naszym celem jest kompleksowa obsługa, tak aby każdy z naszych klientów mógł w pełni zapomnieć o podatkowo – księgowych aspektach prowadzenia biznesu, skupiając się wyłącznie na swojej działalności i jej rozwoju. Nasze biuro stawia na jakość wykonywanych przez nas usług, o czym świadczy uznanie wielu firm, które nam zaufały i z nami współpracują.

Uporządkowane finanse są podstawą każdego biznesu, pozwól nam o nie zadbać !!!

Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.
Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.
Księgi handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • miesięczne rozliczenie podatku dochodowego,
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego,
 • bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie informacji VAT-UE,
 • dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont.
Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia oraz o dzieło oraz raport RMUA na życzenie pracownika,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników,
 • naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u,
 • naliczanie ekwiwalentu za urlop,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników i pracowników oraz członków ich rodzin,
 • sporządzanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-11,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,
 • kontrolowanie terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
 • ewidencja urlopu wypoczynkowego,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników. 
Inne
 • sporządzanie innych deklaracji PIT, VAT i innych dokumentów do US, ZUS, GUS,
 • sporządzanie podań i innych pism według zapotrzebowania,
 • pisanie wniosków do PUP o staż, dofinasowanie, dotacje oraz biznesplanów,
 • przygotowywanie i wysyłka rozliczeń rocznych dla osób fizycznych,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie podatników w US, ZUS, PIP itp.,
 • doradztwo indywidualne.
Skip to content